Afrensning af skimmelsvamp m. Micro clean®-metoden

Indledningsvis rengøres alle overflader ved kraftig støvsugning. Derefter behandles alle overflader med micro clean® damprensesystem for denaturering af skimmelsvampeangreb.

Den mængde vanddamp, der medgår til afrensning, er så lille, at de lokale fugtforhold vil være tilbage i udgangssituationen indenfor ca. et døgn uden særlige foranstaltninger. Under meget specielle forhold kan en egentlig udtørring eller udluftning være nødvendig.

Til slut kontrolleres afrensningen/denatureringen ved en Mycometer-test eller agarplader på stikprøvevis udvalgte flader.

 

Micro clean®-systemet til fjernelse af skimmelsvamp kan anvendes på alle faste materialeoverflader som:

  • Træ og træbaserede plader

  • Beton og letbeton

  • Stål

  • Tegl

  • Pudsede overflader

  • Maling og lak

 

Micro clean®-metoden

Bygningsdelen adskilles, og eventuel mineraluld fjernes, således alle overflader bliver tilgængelige. Det er en forudsætning, at skadesårsagen er fundet, elimineret, og at bygningsdelen udtørret.

Der tages prøver med Mycometer-test eller agarplader på udvalgte steder for at bestemme vækstomfang og eventuelt art.

Her afrenses vægen for skimmelsvampe

Proces for renovering af skader efter skimmelsvamp med micro clean®

Udbedring af fugtskader og fjernelse af årsag

Adskillelse af bygningsdele med hulrum eller isolering

Mikrobiologiske opstartmålinger

Rengøring af overflader

Micro clean® rensning

Mikrobiologiske slutkontrol

Reetablering af bygningens overflader

 

Video af processen:

Forberedelse og nedbrydning:

 

 

Afrensning og kvalitetssikring: