Skimmelsvamp påvirker helbredet

Skimmelsvamp kan give træthed, hovedpine, åndedrætsbesvær, men også permanente skader som astma og vedvarende allergi.

Skimmelsvamp påvirker helbredet

Afrensning af skimmelsvampe

Det er en forudsætning, at skadesårsagen er fundet, elimineret, og at bygningsdelen udtørret.

Behandling af skimmelsvampe

Alle overflader behandles mod
skimmelsvamp med micro clean® damprensesystem

Behandling af skimmelsvampe

Skadeservice

SkimmelRens er ultimo 2015 blevet en del af det landsdækkende skadesservice samarbejde DK Skadesservice

Skadeservice

Bygningsundersøgelser

Vi har stor erfaring med undersøgelse og gennemgang af bygninger både inde- og udvendigt.

Bygningsundersøgelser

Fugtkontrol

De mange nye byggerier med fugt- og skimmelsvampe har ført til nye regler i Bygningsreglement BR 10

Fugtkontrol

Problemer med skimmelsvamp

Skimmelsvampe findes i titusindvis overalt i naturen, hvor de bidrager til opretholdelse af det økologiske kredsløb ved nedbrydning af organiske materialer.
Et vigtigt faktum er, at skimmelsvampe modsat planter ikke anvender fotosyntese og derfor ikke er afhængige af lys, men kan vokse i både absolut mørke som i fuldt dagslys.

Skimmelsvamp i boliger og på arbejdspladser er et stigende problemer med deraf følgende allergirisici og indeklimaproblemer.
Der forskes intensivt i skimmelsvampe og disses påvirkning af miljøet. Man er dog enige om nedenstående skadelige stoffer fra skimmelsvampe:

Allergener
Sporerne indeholder proteiner, der har en skadelig indvirkning på immunsystemet. Mennesker, der er disponeret for allergi, vil ofte reagere på indånding af disse sporer.

Mykotoksiner
Skimmelsvampes stofskifteproduktion indeholder mykotoksiner, der er en slags kampstoffer, og disse er pr. definition giftige for mennesker og dyr.   


MVOC'er

Ved vækst af skimmelsvampe dannes flygtige organiske forbindelser MVOC'er (Microbial Volatile Organic Compounds). Disse forbindelser er også en slags kampstoffer til bekæmpelse af andre skimmelarter og bakterier, og formodes også at bidrage til indeklimaproblemer.

ß-1,3 D-glukaner
Dette er rester af cellebestanddele, mycelie og hyfer, der under udtørring frigives til luften og kan bringe giftstoffer langt ned i åndedræts-systemet, idet partiklerne er meget (små nano-størrelse).

 

Fugtteknisk baggrund

Kuldebroer og lignende byggetekniske mangler kan give skimmelsvamp problemer, hvis bygningen udluftes for lidt, tætnes for meget eller i øvrigt anvendes uhensigtsmæssigt.

Fugttilførsel i boligen kan også skabe Skimmelsvamp problemer, det stammer fra åndedræt, perspiration, badning, madlavning, tøjvask og -tørring mv. I en bolig med fire personer vil der pr. døgn blive tilført rumluften 10-15 l i form af vanddamp. Det er derfor nødvendigt med et luftskifte, der sikrer, at fugten fjernes i nogenlunde den takt, denne tilføres.

 

Hvornår opstår skimmelsvamp?

De nødvendige vækstbetingelser for skimmelsvampe er:

1.     Tilstedeværelsen af organisk materiale.

2.     Temperaturer på 12-32° C.

3.     Relativ luftfugtighed over ca. 75 %.

 

I bygninger vil punkt 1 og 2 altid være til stede, medens punkt 3 ikke nødvendigvis er til stede. Punkt 3 er samtidig den eneste betingelse, man reelt har indflydelse på.

 

Processen omkring Skimmelsvamp

Indledende undersøgelse

 

 

Forberedelse og nedbrydning

 

 

Afrensning og kvalitetssikring

 

 

Reetablering af væg

 

 

skimmelsvamp

skimmelsvamp

Har du mistanke om skimmelsvamp,skal du få det tjekket - og behandlet

Behandling

Behandling

Behandling af skimmelsvamp  sker med micro clean® damprensesystem

Kvalitetskontrol

Kvalitetskontrol

SkimmelRens ApS udfører kvalitets-kontrol og laver dokumentation

Hjælp & vejledning

Hjælp & vejledning

Kontakt os – vi tilstræber svar på mails indenfor 12 timer på arbejdsdage.