Bygningsundersøgelser

Som følge af mere end 900 afrensninger og mere end dobbelt så mange undersøgelser af bygninger har SkimmelRens opbygget en meget stor erfaring med gennemgang af bygninger både inde- og udvendigt.

Mistanke om skimmelsvampe:

De nødvendige vækstbetingelser for skimmelsvampe er:

  1. Tilstedeværelsen af organisk materiale.
  2. Temperaturer på 12-32 °
  3. Relativ luftfugtighed over ca. 75 %.

Punkt 3 er samtidig den eneste betingelse, man reelt har indflydelse på.

 

Bygninger, der tilføres mere fugt end der ventileres bort, vil med tiden få et fugtproblem, og dermed også et uundgåeligt skimmelsvampeproblem med en skadelig indvirkning på indeklimaet. Indendørs vil der kunne ske vækst hele året, hvis tilstrækkelig luftfugtighed er tilstede. Væksten vil primært ske på fugtbelastede organiske materialer såsom gips, tapet, træplader m.v. Da der findes organisk materiale i støv, vil man også kunne se skimmelvækst på umiddelbare uorganiske materialer, som beton o. lign.

Et vigtigt faktum er, at skimmelsvampe modsat planter ikke anvender fotosyntese, og derfor ikke er afhængig af lys, men kan vokse både i absolut mørke og fuldt dagslys. Man mener at omkring 80 % af skimmesvampevækst i boliger er gemt bag ved bygningsdele, hvorfor det er meget vigtigt at kunne finde områder, hvor vækstbetingelser for skimmelsvampeaktivitet vil være tilstede

Vi har som det fremgår af vores udstyrsliste anført under Fugtkontrol mange avancerede måleinstrumenter til at fastlægge uhensigtsmæssig opfugtning, afkøling o. lign. og har derfor stor erfaring i at lokalisere problemfyldte områder. Vi er desuden certificerede til at udføre Mycometertest, der er anerkendt og veldokumenteret metode, der ved hjælp af enzymaktivitet kan dokumentere, hvorvidt der foregår vækst af skimmelsvampe. Testen kan analyseres inden for få timer og dermed sikre hurtig afklaring af skimmevækstens omfang.

Gennemgang af bygninger ved hushandel:

I forbindelse med bygningskøb er det vores erfaringer med tilstandsrapporter, at de ofte er mangelfulde og fejlbehæftede som følge af manglende tid til gennemgangen samt i nogle tilfælde en nedvurdering af konstaterede fejl og mangler som ikke er til købers fordel

Vi har adgang til de fleste digitale byggesagsarkiver, hvor vi kan søge oplysninger om bygningen og om til- og ombygninger gennem tiden, der gør at vi inden gennemgangen kan danne os et overblik over kritiske konstruktioner. Dette sker ikke i forbindelse med udarbejdelse af en tilstandsrapport.

Vores erfaring er, at hvis vi udfører bygningsgennemgang inden købsaftale er underskrevet vil vores honorar ofte kunne spares ved nedslag som vores gennemgang medfører. Under alle omstændigheder vil vi være den potentielles købers mand hele vejen igennem forløbet og vil være med til at sikre den gode fornemmelse i maven.