Målsætning

Målsætning

SkimmelRens ApS har til formål at afrense skimmelsvampeangreb ved hjælp af micro clean®-metoden.
 
SkimmelRens ApS udfører skimmelafrensning i Region Midtjylland og Region Nordjylland med den effektive og miljøvenlig micro clean®-metode (europapatent 848.359.)

 

Skimmelsvamp afrensning sker ved anvendelse af tørdamp, der i forhold til traditionelle metoder til skimmelsvamp afrensning og renovering har følgende fordele:

 

 • Det konstruktive system i gulv, vægge og tage bevares.

 • El-, vand- og varmeinstallationer kan bevares.

 • Der anvendes ingen kemikalier, der senere kan give miljøproblemer.

 • Overfladerne tager ikke skade af behandling.

 • Det er en integreret del af metoden, at også svampesporer og døde dele af skimmelsvampe fjernes. Disse er ligeså ødelæggende for indeklimaet som de levende.

 • Det dokumenteres ved prøver, at skimmelsvampeangrebene er neutraliseret, og der gennemføres en omfattende kvalitetssikring af arbejdets udførelse.

 

Kvalitetssikring og kontroldokumentation afleveres som en samlet rapport ved opgavens afslutning.

Firmaets udstyr

Firmaets udstyr

SkimmelRens ApS råder over følgende specialudstyr til fjernelse af skimmelsvamp:

 

 • Dampgeneratorer med tilhørende specialmundstykker

 • Mycometer-testudstyr for hurtig konstatering og kvantificering af skimmelsvampevækst

 • Agaraftryksplader for artsbestemmelse og optælling af skimmelsvampe

 • BMT Proclean skimmeltest for hurtig indikation af eventuel vækst

 • Endoskop for besigtigelse af utilgængelige hulrum

 • Støvsugere med microfilter således sporer ikke spredes ved rengøring

 • Selvstændig strømgenerator såfremt 16A ikke er tilgængelig

 • Fugtmålerudstyr til bestemmelse af forskellige materialers opfugtningv

 • Røggasudstyr for sporing af luftstrømme

 • Friskluftmasker med A2/P3 filtre (gas- og partikelfiltre)