Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Virkningen af micro clean®-metoden dokumenteres ved at tage prøver enten med Mycometer-test eller agarplader.

Kvalitetssikring er en vigtig del af micro clean®-metoden og på alle opgaver samles dokumentationen i slutrapport, der afleveres til rekvirenten.

Ved planlægning af kontrolarbejdet skal der tages stilling til, hvilken metode, der skal bruges i forbindelse med kontrolarbejdet for det aktuelle projekt.

Det er nøjagtig samme metode, der anvendes til at påvise skimmelsvampen. Dette giver altså en god sikkerhed for, at væksten er fjernet, når der efter afrensning ikke kan konstateres vækst.

Vi foretager prøvetagning med Mycometer-metoden på overflade inden rensning og efter afrensning.

Micro clean®-metoden

Micro clean®-metoden

Ved undersøgelse af materialeoverflader før og efter rensning med micro clean®-metoden kan det i stereo- og elektronmikroskop konstateres, at skimmelsvampene er forsvundet fra overfladerne. Der er udført en lang række forsøg med rensning af forskellige overflader, og rensningen har vist sig fuldt aktiv på de materialetyper, der er nævnt tidligere.

Der er altid svampesporer i luften, og disse aflejres løbende på bygningens overflader. Dette betyder, at der efter kort tid vil kunne påvises vækst på aftryk med agarplader, selv på rensede flader og flader, hvor der ikke har været angreb af skimmelsvamp. Dette er i sig selv ikke et problem, men hvis der er vækstbetingelser for skimmelsvampe i form af de rigtige fugt- og temperaturforhold, kan der opstå massiv vækst. Derfor er det vigtigt, at fugten fjernes fra bygningsdelene ved at eliminere årsagen hertil.

Mycometer-test

Mycometer-testen er en anerkendt og veldokumenteret metode, der ved hjælp af enzymaktivitet kan dokumentere, hvorvidt der foregår vækst af skimmelsvampe. Mycometer, der har udviklet og patenteret metoden, opdeler skimmelvækst i følgende tre kategorier:

A. Mycometer-værdi ≤ 25

Niveauet er ikke over det normale baggrundsniveau.

B. 25< Mycometer-værdi ≤ 450

Niveauet af skimmelsvampe er over det normale baggrundsniveau. Dette skyldes typisk høje koncentrationer af sporer i støv, men kan i visse tilfælde indikere tilstedeværelse af en gammel udtørret svampeskade (vækst af skimmelsvampe).

C. Mycometer-værdi > 450

Niveauet er meget over det normale baggrundsniveau på grund af vækst af skimmelsvampe.

Testen kan, med det fornødne udstyr, udføres på stedet. Svaret kendes indenfor 1 time.

Testen viser mængden af biomassen på prøvestedet. Biomassen består af hyfer, mycelium og konidier og sporer.

Agarplader

Agarpladen skal efter aftryk på prøvestedet, dyrkes i varmeskab i 5-6 dage.
Væksten på agarpladen viser, hvor mange levende sporer, der findes på prøvestedet. Det er også muligt, mikrobiologisk at artsbestemme den dyrkede skimmelsvamp.