Landsdækkende skadeservice

SkimmelRens er ultimo 2015 blevet en del af det landsdækkende skadesservice samarbejde DK Skadesservice. DK Skadeservice A/S er en sammenslutning af otte mellemstore skadeservicevirksomheder, der til sammen dækker hele Danmark.

Vores store styrke er, at vi er lokalt forankrede, erfarne og har en høj grad af faglighed i opgaveløsningen. Vi kan supplere hinanden og flytte ressourcer derhen, hvor der er brug for det – også når der er mange skader på samme tid. De otte virksomheder er alle veletablerede og veldrevne virksomheder med et kendt navn i branchen.

Vores vision er at være den førende leverandør i Danmark af skadeservice i mange- og storskade situationer. Vi vægter strategiske og langsigtede samarbejder med kunderne og udvikler derfor vores ydelser i samarbejde med kunderne. Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores ydelser og service, så vi distancerer os fra vores konkurrenter. Vi er store nok til at klare selv store opgaver, men små nok til at det foregår i øjenhøjde med kunde og skadelidte.

 


 

 

Ledelsen i DK Skadeservice er også medejere af partnervirksomhederne, hvilket skaber garanti for beslutningskraft og power. Og så er ledelsen garant for det høje kvalitetsniveau gennem deres medejerskab.

Vores services er:

  • Skadeservice
  • Skimmelsanering
  • Miljøsanering
  • Håndværksservice

 

Teknisk kapacitet

DK Skadeservice råder over:

  • 56 køretøjer
  • 1210 Affugtere
  • 86 dykpumper – med kapacitet op til 4.000 l/min.
  • 52 vandstøvsugere
  • 70 varmeblæsere

 

Ved meget store skadebegivenheder har vi via vores netværk mulighed for at rekvirere yderligere udstyr fra udlandet. Vores udstyr er det bedste og mest moderne på markedet.

Vi holder nøje øje med innovation og udvikling inden for udstyr til skadeservicebranchen og foretager investering i nyt udstyr i takt med at det bliver tilgængeligt.